Udskiftning af G450 føler

www.vw-touran.dk fralægger sig alt ansvar på skader der måtte ske på biler og udstyr ved at følge disse guides og fotos. 

 

 

Ejer af VAG biler med DPF (Diesel Partikel Filter) vil med stor sandsynlighed på et tidspunkt opleve problemer med differenstryksmåleren G-450, som måler trykfalder hen over partikelfilteret hvis den har VW nr. 03G 906 051A.

G-450 føleren med VAG nr. 03G 906 051A, er fremstillet i USA, og er kendt for at fejle på alle VAG modeller.

Derfor har VAG også erstattet denne føler med følgende type VAG nr. 076 906 051A , fra Malaysia.

 

Jeg har selv en Touran MY08 med partikelfilter, og har for nylig skiftet min G-450 fordi enheden fejlede.

Når G-450 fejler, så tænder motorlampen i instrumentbordet hvilket er meget naturligt, men man kan også

efter fejlen er opstået, periodisk opleve udfald på 2 – 4 sek. hvor man ikke har nogen respons fra motoren når speeder pedalen påvirkes. En død ubehageligt oplevelse når men skal starte for grønt i et lyskryds.

 

 

Jeg vil forsøge i det efterfølgende at beskrive proceduren med udskiftning af G-450 på en Touran MY08.

Min motor er en BMM 2,0 140 Hk. Der kan forekomme andre måleblokke på andre motortyper en de nævnte.

 

Allerførst skal G-450 findes. Heldigvis er den let tilgængelig i toppen af motorrummet lige under vandkassen på min model.

 

 

Diverse top motordæksler i plast fjernes.

Jeg demonterede også lyddæmpningen som er monteret under vandkassen vendende ned mod

motoren. På billede makeret med rødt. Hvilket gjorde at G-450 var letter tilgængelig.

 

 

Stikket demonteres , og de to slanger afmonteres ved først at trække du 2 slangebåndsklemmer et stykke ned

af slangerne. Slangebåndsklemmerne skal trykkes sammen med en tang på de 2 ender for at det ekspanderer.

 

 

Den føler gamle med demonterede slanger.

 

 

Her den gamle føler fjernet og de to slanger står tilbage. Nogle anbefaler at man puster i de 2 slange ender

for at sikre at der ikke er propper og snask i rørsystemet

 

 

Når den defekte G-450 er demonteret, genmonteres slangerne på den nye føler, stikket tilsluttes og føleren

skrues fast på beslaget.

 

 

 

Lyddæmpning på vandkassen genmonteres, samt de afmonterede plast delen på toppen af motoren.

 

Så mangler vi bare at foretage lidt med VCDS før vi er færdige.

 

Med VCDS slettes fejlen på motormodulet ( modul 01 ).

Control Module > 01-Engine > Fault Codes – 02 > Clear Codes – 05

 

Efter dette ville de fleste sikkert mene at arbejdet var færdigt, og det er det for så vidt også.

 

Vi  mangler dog lige at nulpunkts justerer den nye differenstryksføler.


 

Dette gøres med VCDS ved at gå ind under Control Module > 01-Engine > Coding II og her indtaste kode 30605.

Dette gælder for BMM motoren. Det skal lige kontrolleres for andre motortyper.

Det vil også fremgå at listen over mulige kodninger af motorelektroniken.

Herefter tages tændingen fra bilen i min 30 sek.

 

På den danske version af VCDS står beskrevet at denne procedure skal være 40 sek uden tænding og derefter 5 sek med tænding og denne procedure skal gentages 5 gange.

 

 

Dette gør at føleren nulpunkts justeres føleren i forhold til dens fremstillings værdi. De forskellige føler har forskellig offset værdi, og det er denne forskel der skal kompenseres for.

Den aktuelle dif.tryk over DPF og offset værdien på føleren kan findes i  MåleBlok 67-3  og  67-4

for motor type BMM. Om dette også gælder andre motor typer skal være usagt, men en hurtig kontrol af Måleblok 67 vil vise dette.  Neden for er foto af mine værdier før og efter nulpunkts justering.

 

 

 

Efter  nulpunkstjustering med motoren igang.

Til sidst vedhæfter jeg lige nogle foto af den gamle føler 03G 906 051A og uden ”låg”, samt foto

af den nye føler  076 906 051A.

 

Her den gamle føler VAG type 03G 906 051A med låg.

 

 

 

 

Her den gamle føler VAG type 03G 906 051A uden låg.

 

 

 

Her den nye føler VAG type 076 906 051A.

 

Nogle anbefaler at opdaterer motorstyringen efter udskiftning af G-450.

 

Bo Kilund

 

Tilbage til forsiden

Tilbage til guides